บทความ

  • สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ แตกต่างกันอย่างไร by : admin 25 พฤษภาคม 2560

    สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ แตกต่างกันอย่างไร?สังหาริมทรัพย์ (movable properties)  คือ ทรัพย์ที่นำไปได้ หรือ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้อสังหาริมทรัพ (immovable property) คือ ทรัพย์ที่ยกเคลื่อนไปไม่ได้ เช่น ที่ดิน อาคาร ตึก บ้าน ต้นไม้ การลงทุน สังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เช่น ทอง รถ ของเก่า เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า โดยส่ว ... อ่านเพิ่มเติม